Dluhopisy od FINEMO.CZ

 • aktuální emise FINEMO.CZ 01 2021
 • investice na 4 roky, splatnost dluhopisů 15.12.2021
 • roční úrok 5,5% vyplácen každý rok k 1.6.
 • minimální investice 200 000 Kč
 • volejte: 233 321 850

Investiční strategie společnosti FINEMO.CZ

Vážení investoři, nabízíme Vám výbornou investiční příležitost se zajímavým výnosem. Pokud máte zájem o více informací, prosíme o vyplnění formuláře.

Při investici nad 1 000 000 Kč nabízíme individuální přístup k investorovi, pravidelný reporting a podrobnou prezentaci o společnosti FINEMO.CZ, jejím záměru a rizicích.

V České republice poskytujeme již třetím rokem jako jediní v zahraničí oblíbený finanční produkt, reverzní hypotéku, a to pod názvem Renta z nemovitosti. Jedná se o finanční nástroj, který seniorům pomáhá žít důstojněji. Renta z nemovitosti se poskytuje formou hypotečního úvěru, který se za života seniorů nesplácí zpět. Poskytnuté úvěry jsou vždy zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Průměrná výše úvěru je cca 25% z ceny nemovitosti.

Ve společnosti FINEMO.CZ máme štíhlé procesy, jsme flexibilní a nákladově efektivní. Vůči klientům jsme transparentní a korektní.

Na základě našich jednání se seniory a uzavřených smluv lze konstatovat, že tento produkt v České republice chybí, a my tuto skutečnost vnímáme jako velkou příležitost na trhu. Níže uvádíme několik důležitých skutečností, které nám mezeru na trhu potvrzují:

 • postupné stárnutí obyvatelstva (růst počtu lidí ve věku 60 let a starších)
 • nízká výše důchodů vyplácených státem vs. životní náklady seniorů
 • velký počet seniorů, kteří jsou majitelé nemovitosti
 • trend užívat si ve stáří aktivního života
 • zahraniční trh - v USA je tento produkt již dlouho znám a má jej již téměř 3% ze všech důchodců
 • v EU je tento produkt rozšířen zejména ve Velké Británii (přes 3% seniorů), Švédsku, Španělsku, Itálii a dalších státech. Produkt se těší velkému zájmu seniorů.

Kam budeme Vámi svěřené peníze investovat?

 • jediný projekt, do kterého investujeme, je reverzní hypotéka
 • peníze investujeme především do provozování reverzních hypoték, které jsou zajištěny kvalitní nemovitostí, ve které senior nadále bydlí
 • výše vyplacené částku u jednotlivého seniora nepřevyšuje 50% hodnoty nemovitosti
 • cena nemovitosti, na kterou je úvěr poskytnut, je odhadována bankovní, tedy konzervativní metodikou

Představení Renty z nemovitosti

Smyslem Renty z nemovitosti je poskytnout seniorovi k důchodu dodatečné finanční prostředky, které mohou být použity na cokoliv, např. na kvalitnější/důstojné prožití stáří, opravy domu a nebo vyřešení finančních problémů seniora.

Reverzní hypotéka, resp. naše Renta z nemovitosti je úvěr poskytnutý seniorovi, který je zastaven jeho nemovitostí. Během života seniora nedochází ke splácení úvěru ani úroků. Ke splacení dojde až po úmrtí seniora a nebo po odstěhování se z nemovitosti. Výše Renty z nemovitosti je závislá na ceně nemovitosti a věku klienta. Úvěr bude splacen většinou po úmrtí klienta prodejem zastavené nemovitosti.


Klikněte zde a zažijete seniory, kteří díky našim investorům/Vám žijí klidně a spokojeně.

Proč investovat s námi

Dluhopisy od FINEMO.CZ (emise FINEMO.CZ 01 2021)

Nabízíme následující roční zhodnocení Vašich investic

Výše investice v Kč Roční úrok (p.a.)Roční brutto zhodnocení investice
200 000 5,5% 11 000 Kč
300 000 5,5% 16 500 Kč
500 000 5,5% 27 500 Kč
1 000 000 5,5% 55 500 Kč

Minimální částka investice je 200 000 Kč.

Informace o dluhopisech

 • investice na 4 roky, splatnost dluhopisů 15.12.2021
 • roční úrok 5,5% vyplácen každý rok k 1.6.
 • jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 Kč
 • celková jmenovitá hodnota emise je 27 000 000 Kč
 • možnost předčasného splacení dluhopisu na žádost majitele dluhopisu s 10% poplatkem (podrobnosti - viz emisní podmínky)
 • jedná se o listinné dluhopisy na řad a tedy převoditelné na třetí osobu tzv. "rubopisem"
 • datum emise je 1.6.2016

Detailní informace o emisi dluhopisů naleznete níže:

Vzor dluhopisu
Emisní podmínky
Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů

Často kladené otázky

Co je dluhopis?

Dluhopis je dluhový cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta vůči věřiteli. Jedná se o cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré závazky.

Jak si mohu dluhopis koupit?

Stačí, když vyplníte kontaktní formulář (vpravo), my Vás poté budeme kontaktovat a domluvíme se na optimálním řešení nákupu dluhopisů pro Vás. Můžete nám ale i rovnou zavolat na uvedené telefonní číslo (233 321 850). Pozn.: Pro nákup dluhopisů je nutné podepsat smlouvu o úpisu a koupi dluhopisů, ve které bude uvedena výše Vaší investice včetně počtu dluhopisů, které hodláte upsat. Po uhrazení výše investice na účet naší společnosti Vám bude zaslán příslušný počet dluhopisů s uvedenými čísly upsaných dluhopisů.

Jak často a v jaké výši jsou vypláceny úrokové výnosy z dluhopisů?

Úrokové výnosy z dluhopisů ve výši pevných 5,5% jsou vypláceny ročně, vždy k 1.6. příslušného roku, poslední alikvótní úrokový výnos je vyplacen spolu s jmenovitou hodnotou při splatnosti dluhopisu 15.12.2021, resp. dle emisních podmínek.

Mohu si koupit pouze jeden dluhopis?

Bohužel ne, jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu je 50 000 Kč. Nejnižší možná investice je však určena na 4 kusy dluhopisu a na minimální investovanou částku 200 000 Kč.

Mohu dluhopis někomu darovat nebo prodat?

Ano, můžete. Při upsání (koupě) dluhopisu budete na rubu dluhopisu vyznačen jako první vlastník dluhopisu a zaveden do seznamu vlastníků. Pokud se dluhopis následně rozhodnete darovat či prodat, provedete záznam na rubu dluhopisu a nám to písemně oznámíte (viz. Smlouva o úpisu a koupi dluhopisů - článek 5., bod 5.2).

Je výnos z dluhopisu zdanitelný?

Ano, příjem z dluhopisu je v České republice zdaňován příslušnou sazbou v závislosti na osobě vlastníka (fyzická osoba zdaňuje v současnosti 15% a právnická osoba 19%). Za fyzické osoby odvádí daň společnost FINEMO.CZ a klientům se vyplácí již o daň snížený úrok. Více informací najdete v zákonu o dluhopisech č. 190/2004 Sb. a emisních podmínkách.

Jak jsou dluhopisy zajištěny?

Dluhopisy od FINEMO.CZ jsou částečně kryté našimi reverzními hypotékami, tzn. úvěry poskytnutými seniorům, které jsou vždy dostatečně zajištěné nemovitostí a navíc přináší zajímavý výnos.

Zavolejte nám